Stanovení požadavků pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Stanovení požadavků pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu