Tradiční setkání kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž

Tradiční setkání kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž se konalo v úterý 11. června 2013 v přednáškovém sále kroměřížského archivu. Tentokrát bylo zaměřeno na zachycení výtvarného umění v zápisech do kronik. Hostem setkání byla Mgr.M.Mercová, PhD., historička Muzea Kroměřížska, která hovořila o kroměřížském rodáku M.Švabinském a  pohledu kroměřížských kronikářů na malíře a výtvarné umění vůbec.

Tradiční setkání kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž
Tradiční setkání kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž
Tradiční setkání kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž
Tradiční setkání kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž