Ukončení provozu na zlínském pracovišti Moravského zemského archivu v Brně

Zlínské pracoviště MZA v Brně, které dosud obsluhovalo tzv. Baťovské fondy (fondy firem Baťa, Svit a jejich dceřiných společností), si dovoluje oznámit, že od 10. září 2012 ukončuje svoji činnost. Větší část archivních fondů bude přemístěna do SOkA ve Zlíně, se sídlem ve Zlíně-Klečůvce. Menší část fondů do MZA v Brně, nicméně tyto materiály budou po předchozí rezervaci rovněž dostupné ve studovně SOkA ve Zlíně. Zpřístupnění fondů na pracovišti SOkA ve Zlíně je naplánováno na 26. září 2012.
Těšíme se na Vás v nových prostorech!

Ukončení provozu na zlínském pracovišti Moravského zemského archivu v Brně