Veřejná zakázka - DATOVÉ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

„DATOVÉ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“- poskytování datových služeb (připojení k Internetu + VPN) v rámci fixních telekomunikačních sítí v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy s názvem "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE".

Veřejná zakázka je vypsaná na elektronickém tržišti Tendermarket. 

Adresa profilu zadavatele:
 https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00000214

Veřejná zakázka - DATOVÉ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ