Veřejná zakázka s názvem: Zajištění úklidových služeb pro budovu MZA 2014

Název zadavatele: Česká Republika – Moravský zemský archiv v Brně
IČO zadavatele: 70979146                                                    
Sídlo zadavatele: Palachovo nám. 1                                     
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Kateřina Smutná - ředitelka    
Č.j. MZA 8/VZ - 2014
Evidenční číslo zakázky: zaevidované v elektronickém tržišti pod Id. T004/14V/00027704.

Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových služeb administrativní části objektu Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách.

Výzva je zveřejněna na elektronickém tržišti Tendermarket. Profil zadavatele:
https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=...

Nabídky je možné podávat pouze elektronicky.

Veřejná zakázka s názvem:  Zajištění úklidových služeb pro budovu MZA 2014