Veřejná zakázka - TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MZA V BRNĚ

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně poskytuje informace o obdržení námitek k veřejné zakázce „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“. Námitkám nebylo vyhověno. Všem uchazečům o veřejnou zakázku „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ poskytujeme odpověď na žádost o dodatečné informace, kterou jsme obdrželi 18.2.2011.
Edit 11.3.2011: Lhůta pro podání nabídek vypršela, dokument byl z webu stažen.

Dodatečné informace k veřejné zakázce „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“.
Edit 11.3.2011: Lhůta pro podání nabídek vypršela, dokument byl z webu stažen.

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“), vyzvat jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na služby s pracovním označením „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ k podání nabídky do tohoto řízení. Stáhnout zadávací dokumentaci vč. příloh
Edit 11.3.2011: Lhůta pro podání nabídek vypršela, dokument byl z webu stažen.

Veřejná zakázka - TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MZA V BRNĚ