Veřejná zakázka - ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY PRO BUDOVU MZA V BRNĚ

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje, v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyzvat jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na služby s pracovním označením: „ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY PRO BUDOVU MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ARCHIVU V BRNĚ“ k vypracování a k podání nabídky do tohoto zadávacího řízení a prokázání splnění kvalifikace.

EDIT 30.11.2010: Lhůta pro podání nabídek vypršela.

Veřejná zakázka - ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY PRO BUDOVU MZA V BRNĚ