Veřejná zakázka - Zajištění ostrahy pro budovu MZA v Brně II

Název zadavatele: Česká Republika – Moravský zemský archiv v Brně 
IČO zadavatele: 70979146                                                   
Sídlo zadavatele: Palachovo nám. 1                                   
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Kateřina Smutná - ředitelka  

Předmětem této veřejné zakázky je fyzická ochrana a ostraha nové budovy Moravského zemského archivu, sestávající z administrativní a depotní části, a přilehlých prostor Moravského zemského archivu v Brně, jakož i zajištění ochrany majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku ve střeženém objektu a jeho bezprostředním okolí.

Název položky

 

Zajištění ostrahy- všední dny

Bezpečnostní služby budou prováděny strážnými v rozsahu dle následujícího rozpisu:

  1. Pondělí - pátek

16:00 - 19:00 hodin1 strážný,

19:00 - 05:00 hodin2 strážní,

05:00 - 08:00 hodin1 strážný

 

Zajištění ostrahy- víkendy a svátky

b)  Soboty, neděle, svátky    24 hodin nepřetržitě       2 strážní.

 

 

Doba poskytování služeb od 27.07.2013 do 31.03.2014.

Zadavatel požaduje plnit celý předmět veřejné zakázky prostřednictvím vlastních pracovníků uchazeče, tj. jeho zaměstnanci v řádném pracovním poměru.

 

Nabídky můžete podávat pouze prostřednictvím elektronického tržiště www.tendermarket.cz, lhůta pro podání nabídek končí 18.07.2013 v 11:00h.

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T0...

Veřejná zakázka - Zajištění ostrahy pro budovu MZA v Brně II