Veřejná zakázka - Zajištění úklidových služeb pro budovu MZA v Brně

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Zajištění úklidových služeb pro budovu Moravského zemského archivu v Brně.

Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových služeb administrativní části objektu Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách.

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky je stanovena za 24 měsíců poskytování služeb činí 1.500.000,-Kč bez DPH.
Prohlídka místa plnění se uskuteční 31.08.2012 v 10:00 hod.

Nabídky budou přijímány prostřednictvím elektronického tržiště tendermarket.cz ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 12.09.2012 v 14.00 hod.

Edit 18.9.2012: Lhůta pro podání nabídek vypršela, výběrové řízení bylo ukončeno.

Veřejná zakázka - Zajištění úklidových služeb pro budovu MZA v Brně