4. května 227
755 01 Vsetín

tel. +420 571 411 095
fax. +420 571 411 095
e-mail: soka_vsetin@mza.cz
www: http://vsetin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Hlavní činnost archivu:

Státní okresní archiv Vsetín, vnitřní organizační jednotka Zemského archivu v Brně, v souladu se zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních podniků, škol a právnických osob na území bývalého okresu Vsetín a příslušných obcí, provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení u určených i neurčených původců, pečuje o archiválie od převzaté od těchto původců a jejich předchůdců, vede příslušnou evidenci archiválií, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie a umožňuje nahlížet badatelům do uložených archiválií.

Ředitel

PhDr. Tomáš Baletka, PhD
tel. +420 571 424 684
mobil: +420 606 666 723
e-mail: baletka@mza.cz

Budova Státního okresního archiv Vsetín se nachází na ulici 4. května (u bývalého pivovaru), na které mají svou zastávku mnohé autobusové linky ve směru Vsetín-Valašské Meziříčí a MHD. Z vlakového i autobusové nádraží lze k archivu dojít i pěšky, stačí vydat se na severozápad směrem k řece Bečvě, po jejíž obou březích lze k archivu dojít, klidnější je trasa po levém břehu až k lávce přes Bečvu u sídliště Trávníky.

Souřadnice GPS: Loc: 49°20'39.751"N, 17°59'7.537"E

 

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

pondělí   7:30 - 16:30
úterý        zavřeno
středa     7:30 - 16:30
čtvrtek      zavřeno
pátek       zavřeno