Výběrové řízení - dodávka výrobků z lepenky pro dlouhodobou archivaci

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výrobků z lepenky pro dlouhodobou archivaci. Výrobkem se myslí: archivní krabice o rozměrech 350x260x110 mm v počtu 14100 ks archivní krabice o rozměrech 410x260x110 mm v počtu 3900 ks spisové desky s tkanicemi o rozměrech 315x230 mm vpočtu 6100 ks spisové desky s tkanicemi o rozměrech 380x230 mm v počtu 2600 ks Výše uvedené počty kusů jsou maxima odběru u jednotlivých druhů zboží. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku. Požadovaný počet kusů jednotlivých výše uvedených druhů archivních krabic bude upřesněn smluvně - v písemné výzvě k poskytnutí plnění, a písemném potvrzení této výzvy uchazečem, se kterým bude uzavřena rámcová smlouva. V nabídkách uveďte cenu za výše uvedená maxima odběru i jednotkovou cenu, která zahrnuje veškeré náklady na dopravu, clo, kursové rozdíly, obal, doklady ke zboží, správní poplatky, daně a veškeré další náklady související s řádným dodáním zboží do místa plnění za jedno balení (uveďte druh a počet kusů zboží v balení). Písemné nabídky budou přijímány na podatelně MZA, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno Lhůta pro podání nabídky končí dnem 17.07.2012 v 10.00 hod. Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce, popř. strojem napsaný název zájemce, a označené "Nákup výrobků z lepenky pro dlouhodobou archivaci - Neotvírat".

Výběrové řízení - dodávka výrobků z lepenky pro dlouhodobou archivaci