Výběrové řízení - Nákup nových služebních osobních vozidel

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup nových služebních osobních vozidel".
Zadávací dokumentace
EDIT: Lhůta pro podání nabídek vypršela.

Výběrové řízení - Nákup nových služebních osobních vozidel