Výběrové řízení - Technickou podporu programů Archiv

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Technickou podporu programů Archiv.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje Technická podpora a údržba programu Archiv Služby spojené s údržbou databáze podle požadavků MZA Brno Příprava zpracování dat Převzetí a kontrola pořizovaných dat Zajištění požadovaných výstupů z databáze Písemné nabídky budou přijímány na podatelně MZA, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno Lhůta pro podání nabídky končí 7.2. 2012 v 10:00 hod. Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a označené Technická podpora programů Archiv - neotvírat

Edit 8.2.2012: Lhůta pro podání nabídek vypršela, výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - Technickou podporu programů Archiv