Výběrové řízení - Údržba a servisní podpora aplikace Acta Publica

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Údržbu a servisní podporu aplikace Acta Publica

Předmět veřejné zakázky zahrnuje

  • Služby spojené se zálohováním
  • Správa web aplikace ActaPublica (bez rozvoje)
  • Správa serveru (operační systém, VMWare)
  • Správa prostředí (kontrola záloh, pole, LUN, výkonnost, atd.)

Písemné nabídky budou přijímány na podatelně MZA, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno Lhůta pro podání nabídky končí 17.7. 2012 v 10:00 hod. Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a označené "Údržba a servisní podpora ActaPublica - neotvírat"

Edit 28.7.2012: Lhůta pro podání nabídek vypršela, výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - Údržba a servisní podpora aplikace Acta Publica