Vyšel 25. svazek sborníku Havlíčkobrodsko

Jako každý rok v prosinci, i letos vydaly Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod rukou společnou sborník příspěvků o historii regionu Havlíčkobrodsko. Nad stránkami jeho 25. svazku si na své přijdou všichni milovníci dějin Havlíčkova Brodu i jeho širšího okolí. Obsah svazku:

 • Doležal, Miloš: Jsem vaším farářem v Číhošti (pokus o portrétní skicu P. Josefa Toufara)
 • Holý, Jaroslav: Klub českých turistů - jeho struktura a organizační začlenění v letech 1945-2010 na příkladu města Golčova
 • Jeníkova Horák, Petr: Proměny Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě
 • Jindrová, Alena: Antonín Basch
 • Juráček, Jan: Zaniklé dobývání železné rudy u Dlouhé Vsi a Mírovky
 • Kamp, Michal: Půl století Vojtěcha Weidenhoffera
 • Křivská, Alena: Petr a Domaslav z Lipničky a jejich donace světelskému kostelu
 • Odehnalová, Markéta: Emil Artur Pittermann-Longen. Historie jednoho obrazu a přátelství s Jaroslavem Haškem
 • Rous, Pavel: Středověké a raně novověké dvory v okolí Havlíčkova Brodu
 • Suchý, Vít: Havlíčkova mládež
 • Tvrdý, Petr ml.: Restaurování renesančních maleb na fasádě domu čp. 179 v Havlíčkově Brodě
 • Tvrdý, Petr ml.: Josefa Menšíková - žena Německého Brodu 19. století
 • Veselý, Eduard: Janáčkova strojírna ve Starém Ransku
 • Jedlička, Jiří: Výroční zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod za rok 2010
 • Macek Ladislav: Zpráva o činnosti Moravského zemského archivu Brno - Státního okresního archivu Havlíčkův Brod za rok 2010

Aktuální 25. svazek Havlíčkobrodska má 334 stran a vychází v nákladu 200 výtisků. Publikaci lze zakoupit za 160 korun v návštěvní době v sídle havlíčkobrodského muzea (Havlíčkův dům), případně ji lze objednat na adrese Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 250 01 Havlíčkův Brod, e-mailem na knihovna@muzeumhb.cz nebo telefonicky na čísle 569 429 151.

Vyšel 25. svazek sborníku Havlíčkobrodsko