Vyšel 27. svazek sborníku Havlíčkobrodsko

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod vydaly další sborník příspěvků o historii regionu Havlíčkobrodsko. Nad stránkami jeho již 27. čísla si na své přijdou všichni milovníci dějin Havlíčkova Brodu i širšího okolí našeho města na Českomoravské vrchovině.

Začněme vyčerpávající prací Tomáše Somera Patronátní kostely vilémovského kláštera ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století, kde se autor na několika desítkách stran zabývá obtížnou tématikou kostelů pod správou vilémovského kláštera.
Následuje další skvělá studie, tentokráte od Pavla Rouse, který dlouhá léta tvořil Soupis dvorů a jiných vybraných samot v okolí Havlíčkova Brodu. Čtenáře čeká krátká historie více jak 70 takových míst.
Aleš Veselý nám představuje Náboženské bratrstvo při kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Ukazuje tak zajímavé, ale dnes zapomenuté, sdružení, které v době baroka pomáhalo svým členům připravit se na posmrtný život.
Význam deníku Vojtěcha Weidenhoffera pro dějiny prusko-rakouské války z roku 1866 v podání Josefa Šrámka je článkem, který zasazuje vzpomínky jednoho brodského měšťana do kontextu tehdejších válečných událostí a upozorňuje na jejich případnou výjimečnost.
Nedávné výzkumy v Chotěboři se staly podkladem pro článek archeologa Aleše Knápka Opevnění Chotěboře – mýty a skutečnost, který tak podává nová fakta a teorie o původní podobě dnes již zcela zmizelých hradeb v Chotěboři.
Ze stejného regionu je zpráva Jana Musila. Nese název Soubor výžlabkových kachlů z Chotěboře. Příspěvek k rozšíření jedné skupiny pozdně středověkých kachlů. Autor popisuje jednotlivé zajímavosti a upozorňuje, že jde v případě tohoto typu pozdně středověkých kachlů o jejich doposud nejvýchodnější naleziště.
Jak se projevoval Sionismus v Německém Brodě? To nám popsala Alena Jindrová, která k zajímavému povídání připojila fascinující vzpomínky Ester Hermannové o její cestě z našeho regionu do Palestiny.
Slévárna a strojírna Josefa Dymáka ve Starém Ransku, to je v pořadí třetí práce Eduarda Veselého z posledních let na téma významných živností tohoto typu v oblasti Starého Ranska.
Samotný závěr sborníku tradičně patří výročním zprávám obou vydavatelů, tj. Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Havlíčkův Brod, za předchozí rok (2012).

Aktuální 27. číslo Havlíčkobrodska má 264 stran a vychází v nákladu 200 výtisků. Publikaci lze zakoupit za 150 korun v návštěvní době v sídle Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na náměstí, případně ji lze objednat na adrese Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mailem na knihovna@muzeumhb.cz nebo telefonicky na čísle 569 429 151.

Vyšel 27. svazek sborníku Havlíčkobrodsko