Výstava fotografií Jana Lukase

V galerii zlínského evangelického kostela probíhá výjimečná výstava snímků vynikajícího fotografa Jana Lukase, které vytvořil během svého krátkého působení u firmy Baťa (1936–1938). Série více než stovky negativů byla teprve nedávno objevena ve sbírkách Moravského zemského archivu v Brně, Státním okresním archivu Zlín a na výstavě je poprvé veřejnosti prezentován výběr snímků z této unikátní série.

Výstava fotografií Jana Lukase