Výstava - Znak městem odedávna užívaný

Znak městem odedávna užívaný – výstava k výročí 530 let od polepšení městského znaku králem Matyášem Korvínem. Ve čtvrtek 9. června 2011 můžete v historických prostorách bývalého klášterního refektáře shlédnout výstavu věnovanou proměnám městského znaku od počátku až po současnost.

Výstava - Znak městem odedávna užívaný