Zajímavý nález v Moravském zemském archivu v Brně

V Moravském zemském archivu v Brně se nedávno podařilo objevit pozoruhodný dokument. Jedná se o vlastnoruční závěť významného českého a moravského šlechtice, nejvyššího českého kancléře Vratislava z Pernštejna (1530-1582). Vratislav z Pernštejna dokument, ve kterém vypořádal své majetkové záležitosti na Moravě a především ustanovil zabezpečení svých dětí, sepsal deset let před svou smrtí v dubnu 1572. Z jeho pera vzešly tehdy celkem dvě závěti. Jedna byla určena pro České království a druhá pro Markrabství moravské. Po jeho smrti byly obě závěti přepsány do českých i moravských zemských desk. Zatímco originál české závěti je zatím nezvěstný, dosud neznámá a v odborné literatuře nezaznamenaná moravská závěť je uložena ve fondu G 7 Listiny Zemského soudu.
Moravská závěť Vratislava z Pernštejna bude po ukončení restaurátorských prací veřejnosti ukázána na výstavě „Pernštejnové a jejich doba“, která se bude konat v Salmovském paláci v Praze od května letošního roku.
 

Reportáž České televize

Zajímavý nález v Moravském zemském archivu v Brně