Klečůvka – zámek
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

tel. +420 577 901 132, +420 577 901 152, +420 577 101 432
www: http://zlin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Adresa elektronické podatelny: soka_zlin@mza.cz
Žádosti o poskytnutí informací, běžnou korespondenci, podání ve správním řízení, stížnosti, podněty aj. adresujte na elektronickou podatelnu. Pokud budete adresovat svůj dotaz přímo na adresu konkrétních zaměstnanců archivu, Váš e-mail nebude považován za elektronicky podanou žádost a budete vyzváni k jeho zaslání na adresu elektronické podatelny soka_zlin@mza.cz.
 

 

Stručná fakta o archivu:

  1. Hlavním úkolem Státního okresního archivu Zlín je shromažďovat, zabezpečovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní dokumenty na území okresu Zlín.
  2. K 1. 1. 2016 je v našich depozitářích uloženo 5 151,25 běžných metrů archiválií a 2 089 archivních fondů.
  3. Uchováváme především dokumenty správních úřadů okresu, justice, měst a obcí, škol, far, spolků, atd.
  4. Pečujeme také o soubor archivních fondů firmy Baťa a Národního podniku Svit.
  5. Nejstarší dokumenty pocházejí ze 14. století.
  6. Veřejnosti je k dispozici badatelna, kde mohou zájemci studovat archivní dokumenty.
  7. Součástí archivu je rovněž rozsáhlá odborná knihovna (k 1. 1. 2016 obsahuje 30 847 evidovaných svazků) a fotoarchiv.
  8. Archiv je od roku 2011 spoluvydavatelem recenzovaného neimpaktovaného historického časopisu Východní Morava (www.casopisvm.cz).

 

Ředitel

Mgr. David Valůšek
tel. +420 577 901 132, +420 577 901 152, +420 577 101 432
e-mail: valusek@mza.cz

Doprava autobusem
- Na Klečůvku jezdí autobusy společnosti Housacar z autobusového nádraží ve Zlíně, stanoviště č. 61 až 63.
- Směr jízdy: Podkopná Lhota nebo Trnava přes Veselou (cedule na předním skle u řidiče)
- Název zastávky: Klečůvka
- Archiv sídlí v areálu místního zámku, který se nachází nad autobusovou zastávkou vpravo (areál je dobře viditelný ze silnice).

Doprava automobilem
- Z hlavní silnice Zlín – Vizovice odbočuje mezi obcemi Želechovice nad Dřevnicí a Lípa silnice na Klečůvku (v obou směrech odbočka vyznačena).
- Součástí areálu je parkoviště pro návštěvníky.

GPS: 49°13'44.53"N, 17°46'25.09"E.

 

Úřední dny

PO: 7.00 – 16.00
ST: 7.00 – 16.00