Znepřístupnění některých fondů

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z důvodu sterilizace materiálů není možné nahlížet až do odvolání do následujících fondů:

  1. Antonín Červinka, závody META, Zlín
  2. Heřman Hřebíček, továrna na kůže, Malenovice
  3. Olga – Vojtěch Chlud, továrna obuvi, Otrokovice
  4. Iris – J. Červinka, továrna na obuv, Zlín
  5. Jiro – Arnošt Jirousek, továrna na obuv, Zlín
  6. Petr Jopek, kovozávody, Zlín
  7. František Kohoutek, průmysl obuvi, Zlín
  8. Bohumil Lacina, továrna na obuv, Zlín

Děkujeme za pochopení.

Znepřístupnění některých fondů