Zřízení funkce prošetřovatele

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu je s účinností od 21. října 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení. 

Funkci prošetřovatele Moravského zemského archivu v Brně budou na základě ustanovení služebního orgánu plnit Mgr. Vladimíra Klusáčková a PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno, s viditelným označením na obálce „Určeno prošetřovateli“.

Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je umístěna v sídle služebního úřadu, v Moravském zemském archivu v Brně (Palachovo nám. 1, Brno), označené textem „Schránka prošetřovatele“, a to ve výklenku vlevo za vrátnicí u hlavního vchodu do budovy.

Oznámení je možné zaslat také prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatelemza@mza.cz.

Obsah schránky pro příjem oznámení a výše uvedená elektronická adresa budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

Zřízení funkce prošetřovatele