Zveme Vás na přednášku o nových archeologických objevech na Vojtově ulici v Brně

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku:
Bc. Jiří Grunseisen – Mgr. Václav Kolařík – Mgr. Lenka Sedláčková
Pozoruhodné výsledky archeologického výzkumu pravěkého a raně středověkého sídliště a novověkého hřbitova na Vojtově ulici v Brně

Kdy:  7. březen 2018 v 15 hodin
Kde: Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno, přednáškový sál v přízemí

Zveme Vás na přednášku o nových archeologických objevech na Vojtově ulici v Brně