Moravský zemský archiv v Brně
S B Í R K A   M A P   A   P L Á N Ů
Inv.č. 106
Inv.č.106
Signatura:136
Obsah:Übersichtskarte des atmosphärischen Niederschlages in Mähren und Schlesien im Jahre 1904.
Typ. Rud. M. Rohrer, Brno, 1903 - 1904; 1:576.000; tisk, 59x 47 cm.
(F.Roubík, c.d., sv. 2, str. 211, č. 1526)

Počet exemplářů: 21
Počet listů: 105
Čas. rozsah:1904
Ukl.j.: