Moravský zemský archiv v Brně
S B Í R K A   M A P   A   P L Á N Ů
Inv.č. 275
Inv.č.275
Signatura:364
Obsah:Mappa der kö.Stadt Brünn und ihrer Vorstaedten.
Josef - Anneis - Joseph Zehentner, b.m., b.d. (1784); 1:3.600; rkp.kolor., 100,5 x 72 cm. Gub.

Počet exemplářů: 1
Počet listů: 1
Čas. rozsah:b.d.
Ukl.j.: