Moravský zemský archiv v Brně
Benediktini Rajhrad
Inv.č. 3132, Sign. H d 22 bis, Česká kronika Přibíka Pulkavy z Radenína
Inv.č.3132
Signatura:H d 22 bis
Obsah:Česká kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, české znění (nejstarší český rukopis Pulkavův).

Popis viz ŠVÁBENSKÝ: Cerroniho sbírka. Brno 1973, sv. 2, s. 560-561
Čas. rozsah:14. stol.
Ukl.j.:Karton 370
 
 
 
Obsah cms Popis
Části
Iluminace