Moravský zemský archiv v Brně
S B Í R K A   R Y T I N   A   O B R A Z Ů
Poř.č. 694