Matriky - Původci

Obec Okres  Hledat 
[ Shluky ]   |   [ Vše ]   |   [✓Info ] Moravský zemský archiv v Brně
Info
Pozice jednotlivých původců na mapách jsou označeny pouze orientačně a nekladou si za cíl přesné zobrazení polohy far, kostelů, úřadů, příp. jiných druhů původců v historickém kontextu a s vystižením jejich historického vývoje. Zobrazení původců tedy nelze brát jako historicky přesnou informaci, ale pouze a výhradně jako orientační pomůcku pro snazší přístup k digitalizovaným matrikám.

Pro případné konzultace se obracejte prosím na paní Švancarovou.