SOkA Pelhřimov - Archivní pomůcky

Část obce Obec  Hledat 
[ Shluky ] | [ Vše ] | [✓Info ] | [ Náhled ] Moravský zemský archiv v Brně
Info
Pozice na mapách jsou označeny pouze orientačně a nekladou si za cíl přesné zobrazení polohy úřadů, institucí, firem, příp. jiných druhů původců archiválií v historickém kontextu a s vystižením jejich historického vývoje. Zobrazení na mapách tedy nelze brát jako historicky přesnou informaci, ale pouze a výhradně jako orientační pomůcku pro snazší přístup k archivním pomůckám a digitalizovaným archiváliím.

Pro případné konzultace se prosím obracejte na PhDr. Pavla Holuba.