Aktuality

Lhůty zveřejňovaných archiválií


21.12.2020

Vážení uživatelé,
s ohledem na obecnou závaznost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) budou v aplikaci Acta Publica nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 105 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 85 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik, jejichž digitalizáty nejsou zpřístupněny on-line, vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 105 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.
Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.

Matriční přírůstky


29.06.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky nebo jejich části:

295 Římsko-katolický farní úřad Doubravice nad Svitavou, matrika narozených 1863-1920, zveřejněny roky 1863-1916

770 Římsko-katolický farní úřad Sebranice, matrika oddaných 1895-1946, zveřejněny roky 1895-1936

3676 Římsko-katolický farní úřad Zaječí, matrika zemřelých 1883-1945, zveřejněna celá

5636 Římsko-katolický farní úřad Milotice, matrika narozených pro Skoronice 1868-1920, zveřejněny roky 1868-1916

5676 Římsko-katolický farní úřad Moravský Písek, matrika oddaných 1908-1943, zveřejněny roky 1908-1936

5797 Římsko-katolický farní úřad Strážnice-Panny Marie, matrika narozených 1912-1919, zveřejněny roky 1912-1916

6287 Římsko-katolický farní úřad Brtnice, matrika narozených 1890-1919, zveřejněny roky 1890-1916

7170 Římsko-katolický farní úřad Vysoké Studnice, matrika narozených 1883-1920, zveřejněny roky 1883-1916

7298 Německá evangelická církev Jihlava, matrika oddaných 1897-1944, zveřejněny roky 1897-1936

16377 Římsko-katolický farní úřad Velká Bíteš, matrika zemřelých pro Nové Sady, Bezděkov a Košíkov 1851-1943, zveřejněna celá

17214 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika zemřelých 1944-1945, zveřejněna celá

17334 Římsko-katolický farní úřad Brno-Židenice, matrika zemřelých 1930-1945, zveřejněna celá

17492 Římsko-katolický farní úřad Brno-Husovice, matrika zemřelých 1931-1945, zveřejněna celá

17653 Římsko-katolický farní úřad Brno-Obřany, matrika narozených pro Maloměřice 1902-1920, zveřejněny roky 1902-1916

17654 Římsko-katolický farní úřad Brno-Obřany, matrika narozených pro Soběšice a Řícmanice 1902-1920, zveřejněny roky 1902-1916

17673 Římsko-katolický farní úřad Brno-Obřany, matrika zemřelých pro Maloměřice, Soběšice a Řícmanice 1894-1945

17710 Římsko-katolický farní úřad Brno-Řečkovice, matrika zemřelých 1911-1945, zveřejněna celé

17901 Brno-městská rada, matrika zemřelých 1943-1945, zveřejněna celámatriční opravy


29.06.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

1238 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1892-1921, na konec knihy doplněn chybějící index

1821 Římsko-katolický farní úřad Svatoslav, matrika narozených 1863-1906, doplněny str. 378-378

9065 Římsko-katolický farní úřad Konice, matrika narozených 1632-1679, oddaných a zemřelých 1663-1679, přehozeny skeny 178-179

10804 Římsko-katolický farní úřad Pyšel, matrika narozených 1858-1887, doplněny str. 24-25 do oddílu Zahrádka

11239 Římsko-katolický farní úřad Bánov, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1856-1876, do oddílu narozených doplněny str. 4-5 a 18-19

12037 Římsko-katolický farní úřad Šumice, matrika narozených 1784-1821, doplněny str. 172-173

12236 Římsko-katolický farní úřad Uherský Ostroh, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1829-1841, doplněny str. 123-124

12477 Římsko-katolický farní úřad Dědice, matrika narozených 1884-1920, doplněny str. 11 a 14

14278 Římsko-katolický farní úřad Moravský Krumlov, matrika zemřelých 1859-1945, doplněny str. 345-348

14584 Římsko-katolický farní úřad Starý Petřín, matrika oddaných 1897-1945, na konec knihy doplněn chybějící indexMatriční přírůstky a opravy


21.06.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky a matriční opravy:

Přírůstky:

15554 Římsko-katolický farní úřad Fryšava pod Žákovou horou, matrika narozených 1883-1917, zveřejněny roky 1886-1916

8296 Římsko-katolický farní úřad Prusinovice, matrika oddaných 1844-1944, zveřejněny roky 1844-1936

Opravy:

5569 Římsko-katolický farní úřad Lipov, doplněno písmeno C v indexu zemřelých pro Lipov

8171 Římsko-katolický farní úřad Morkovice, matrika narozených 1712-1741, oddaných 1712-1738 a zemřelých 1712-1739, smazán poslední sken

17491 Římsko-katolický farní úřad Brno-Husovice, matrika zemřelých 1910-1931, doplněna strana 2

17502 Řimsko-katolický farní úřad Brno-Komárov, matrika narozených 1851-1876, doplněn vložený list na skenu 21

 

 

Matriční opravy


14.06.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

11 Římsko-katolický farní úřad Bedřichov, matrika narozených 1785-1859, přehozeny skeny 180-181 + doskenovány 3 lístečky mezi skeny 27-37

174 Římsko-katolický farní úřad Boskovice, matrika narozených 1846-1854, doplněn list č. 4

834 Římsko-katolický farní úřad Svitávka, matrika zemřelých 1813-1894, na konec přidán seznam mrtvě narozených dětí

876 Římsko-katolický farní úřad Velké Opatovice, matrika narozených 1825-1863, přehozeny skeny 314-315

1002 Římsko-katolický farní úřad Babice nad Svitavou, matrika narozených 1871-1877, do rejstříku doplněno písmeno A

1009 Římsko-katolický farní úřad Babice nad Svitavou, matrika oddaných 1845-1906, doplněn list 1 pro Kanice

1365 Římsko-katolický farní úřad Modřice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1859-1900, nahrazen sken 171 (strana byla useknutá)

1923 Římsko-katolický farní úřad Tišnov, matrika narozených 1862-1892, doplněny strany 319-320

2130 Římsko-katolický farní úřad Zbraslav u Brna, matrika narozených 1837-1868, přehozeny skeny 2-3

2296c Německý stavovský úředník Ivančice u Brna, matrika zemřelých 1943-1945, na konec doplněn rejstřík

2441 Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika oddaných 1884-1907, doplněny strany 272-273

2482 Římsko-katolický farní úřad Březí, matrika narozených 1887-1906, doplněny strany 754-755

3439 Římsko-katolický farní úřad Tvrdonice, matrika oddaných 1918-1938, nově naskenovaný index (starý byl poházený)

4345 Římsko-katolický farní úřad Luhačovice, matrika zemřelých 1864-1905, doplněny str. 34-35

4542 Římsko-katolický farní úřad Pozlovice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1762-1800, smazán list 26

5333 Římsko-katolický farní úřad Hodonín, matrika zemřelých 1925-1944, doplněny str. 78-79

7902 Římsko-katolický farní úřad Kroměříž-sv. Mořic, matrika narozených 1888-1911, doplněn list 172

8809 Římsko-katolický farní úřad Čechy pod Kosířem, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1680-1729, nahrazeny strany 268-269, 302-303, 344-345, 372-373, 374-375, 388-389

9400 Římsko-katolický farní úřad Ohrozim, matrika zemřelých 1785-1849, v rejstříku doplněna písmena C a D

9442 Římsko-katolický farní úřad Pavlovice u Kojetína, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1787-1856, doplněny str. 50-51

9509 Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika narozených 1833-1839, doplněn list 166

9528 Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika narozených 1908-1911, nahrazen sken 107

9566 Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika zemřelých 1878-1882, doplněn list 22

9721 Římsko-katolický farní úřad Rozstání, matrika oddaných 1843-1891, doplněny str. 164-165

11573 Římsko-katolický farní úřad Huštěnovice, matrika narozených 1889-1908, doplněny str. 81 a 91

12129 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika narozených 1895-1903, doplněn list 288

12170 Římsko-katolický farní úřad Uherský Brod, matrika narozených 1784-1809, přehozeny skeny 20-21

12383 Římsko-katolický farní úřad Bohdalice, matrika narozených 1889-1908, doplněny strany 10-13 pro Málkovice

12773 Římsko-katolický farní úřad Kučerov, matrika narozených 1801-1826, doplněn list 60 pro Lysovice

15378 Římsko-katolický farní úřad Bohdalov, matrika narozených 1884-1917, znovu naskenovány str. 228-235 + lístky (byly poházené)

16898 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Jakub, matrika oddaných 1920-1924, doskenovány lístky mezi stranami 248-262

16901 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Jakub, matrika oddaných 1931-1936, doskenovány lístky mezi stranami 430-431

17491 Římsko-katolický farní úřad Brno-Husovice, matrika zemřelých 1910-1931, doplněn list 2

 

Nové matriční přírůstky


11.06.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

522 Římsko-katolický farní úřad Jedovnice, matrika narozených pro Kulířov 1901-1920, zveřejněny roky 1901-1916

531 Římsko-katolický farní úřad Jedovnice, matrika oddaných pro Kulířov 1901-1944, zveřejněny roky 1901-1936

920 Římsko-katolický farní úřad Vísky, matrika zemřelých 1846-1945, zveřejněna celá

983 Okresní národní výbor Boskovice, matrika oddaných 1923-1944, zveřejněny roky 1923 - 1936

1238 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1892-1921, zveřejněno vše kromě narozených z let 1917-1921

1333 Římsko-katolický farní úřad Medlov, matrika oddaných pro Ledce 1807-1949, zveřejněny roky 1807-1936

1774 Římsko-katolický farní úřad Řeznovice, matrika narozených 1897-1920, zveřejněny roky 1907-1916

3336 Římsko-katolický farní úřad Rakvice, matrika zemřelých 1909-1945, zveřejněna celá

3950 Německý stavovský úředník Pohořelice, index oddaných 1940-1944, zveřejněna celá

3996 Německý stavovský úředník Zaječí, matrika zemřelých 1939, zveřejněna celá

4886 Římsko-katolický farní úřad Velký Ořechov, matrika narozených 1898-1919, zveřejněny roky 1898-1916

5804 Římsko-katolický farní úřad Strážnice-sv. Martin, matrika narozených pro Petrov 1904-1920, zveřejněny roky 1904-1916

10473 Římsko-katolický farní úřad Jinošov, matrika oddaných 1844-1945, zveřejněny roky 1844-1936

10474 Římsko-katolický farní úřad Jinošov, matrika oddaných 1897-1945, zveřejněny roky 1897-1936

10481 Římsko-katolický farní úřad Jinošov, matrika zemřelých 1844-1945, zveřejněna celá

10740 Římsko-katolický farní úřad Náměšť nad Oslavou, matrika zemřelých 1861-1944, zveřejněna celá

12451 Římsko-katolický farní úřad Bučovice, matrika oddaných 1909-1945, zveřejněny roky 1909-1936

12912 Římsko-katolický farní úřad Nížkovice, matrika narozených 1871-1920, zveřejněny roky 1871-1916

13367 Československá církev Slavkov u Brna, matrika zemřelých 1929-1945, zveřejněna celá

13382 Německý stavovský úředník Vyškov, matrika zemřelých 1941-1945, zveřejněna celá

14032 Římsko-katolický farní úřad Lančov, matrika oddaných 1850-1946, zveřejněny roky 1850-1936

14034 Římsko-katolický farní úřad Lančov, matrika zemřelých 1850-1945, zveřejněna celá

14584 Římsko-katolický farní úřad Starý Petřín, matrika oddaných 1897-1945, zveřejněny roky 1897-1936

14585 Římsko-katolický farní úřad Starý Patřín, matrika oddaných 1836-1941, zveřejněny roky 1836-1936

15125 Německá evangelická církev Znojmo, matrika oddaných 1913-1945, zveřejněny roky 1913-1936

15130 Německá evangelická církev Znojmo, index zemřelých 1879-1944, zveřejněn celý

15335a Německý stavovský úředník Vranov nad Dyjí, matrika zemřelých 1944-1945, zveřejněna celá

16712 Českobratská církev evangelická Nové Město na Moravě, matrika narozených 1875-1919, zveřejněny roky 1875-1916

16917 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Jakub, matrika zemřelých 1931-1945, zveřejněna celá

18031 Německý stavovský úředník Brno, matrika zemřelých 1945, zveřejněna celá

opis97 Římsko-katolický farní úřad Běhařovice, opis narozených, oddaných a zemřelých 1778-1789, zveřejněn celý

Výměna matrik velkého formátu


31.05.2021

Většina velkoformátových matrik byla nahrazena snímky s lepší kvalitou. Jedná se o matrik, kdy strana je složena ze dvou snímků. Kontrola správnosti složených snímků proběhla namátkově v intervalech 20-30 stran. Zároveň došlo u některých matrik ke změně permanentních linků, jak na samotnou matriku, tak je možná změna u jednotlivých snímků při opravách skládání stran.

Seznam matrik:

10682, 10860, 10862, 10917, 10970, 10978, 10993, 11006, 11018, 11182, 11216, 1149, 1157, 1185, 12371, 1245, 1251, 12523, 12808, 12815, 12820, 12842, 12843, 12844, 13432, 13471, 13490, 13629, 13680, 13689, 13690, 13707, 14108, 14111, 14120, 14121, 14225, 14233, 14245, 14360, 14374, 14421, 1452, 14852, 1500, 1512, 15137, 15139, 15162, 15165, 15725, 15732, 15790, 16044, 16058, 16252, 16461, 16472, 16474, 1688, 16901, 16902, 16955, 17011, 17014, 17033, 17043, 17044, 17045, 17055, 17056, 17057, 17076, 17089, 17100, 17101, 17103, 17113, 17145, 17176, 17189, 17190, 17206, 17212, 17281, 17296, 17298, 17300, 17301, 17308, 17309, 17310, 17324, 17325, 17332, 17356, 17378, 17380, 17431, 1746, 17476, 17484, 17486, 17487, 17491, 17502, 17519, 17520, 17536, 17545, 17550, 17577, 17578, 17579, 17585, 17613, 17622, 17623, 17664, 17703, 17727, 17728, 17737, 17738, 17743, 17748, 17779, 17780, 17783, 17784, 17878, 17879, 17880, 17881, 17882, 17898, 17899, 179, 17922, 17942, 17945, 1809, 1811, 1865, 189, 1923, 1936, 196, 2162, 2240, 2264, 2278, 2281, 2427, 2443, 2447, 2448, 2456, 2463, 2561, 2626, 2657, 2668, 2843, 2848, 287, 2874, 2891, 2892, 2925, 2933, 3022, 3439, 3444, 347, 3567, 3764c, 3764d, 3767, 3769, 4694, 5230, 5236, 5286, 5323, 5324, 5333, 5585, 5727, 581, 5811, 582, 5837, 5845, 5953, 603, 6054, 6144, 6169, 6419, 6488, 6502, 6530, 6589, 6670, 6866, 692, 7054, 7317, 7318, 7321, 774, 7858, 830, 8664, 8682a, 8686b, 8693, 8696, 90, 9077, 914, 9183, 936, 9519, 9521, 9523, 9524, 9527, 9528, 9530, 9546, 9553, 9554, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9601, 97, 9981, 9982, opis52, 

Matriční opravy


24.05.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

876 Římsko-katolický farní úřad Velké Opatovice, matrika narozených 1825-1863, přehozeny skeny 314-315

1008 Římsko-katolický farní úřad Babice nad Svitavou, matrika oddaných 1822-1844, přehozeny skeny 101-102

1149 Římsko-katolický farní úřad Dolní Kounice, matrika oddaných 1907-1940, smazán sken 234

1219 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených 1609-1650, oddaných 1626-1650 a zemřelých 1626-1650, smazány skeny 55-58

1563 Římsko-katolický farní úřad Pozořice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1695-1749, smazán sken 387

11697 Římsko-katolický farní úřad Nedakonice, matrika narozených 1873-1899, smazán sken 93

Matriční přírůstky


21.05.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

1337 Římsko-katolický farní úřad Medlov nad Jihlavkou , matrika zemřelých 1807-1949

3989 Německý stavovský úředník Vlasatice, matrika zemřelých 1940-1941

5885 Římsko-katolický farní úřad Šardice, index narozených 1864-1920

6015 Římsko-katolický farní úřad Vracov, matrika zemřelých 1888-1945

13470 Římsko-katolický farní úřad Branišovice, index narozených, oddaných a zemřelých 1874-1919

13584 Římsko-katolický farní úřad Dyjákovičky, matrika zemřelých 1870-1945

14343 Římsko-katolický farní úřad Olbramovice, matrika oddaných 1860-1944, zveřejněny roky 1860-1936

14882 Římsko-katolický farní úřad Vrbovec, matrika zemřelých 1884-1945

15127 Německá evangelická církev Znojmo, matrika zemřelých 1922-1947, zveřejněny roky 1922-1945

15191 Německý stavovský úředník Hodonice, matrika zemřelých 1940-1945

15192 Německý stavovský úředník Hodonice, index narozených 1940-1945

15193 Německý stavovský úředník Hodonice, index oddaných 1940-1945

15326 Německý stavovský úředník Višňové, index oddaných 1942-1944

15554 Římsko-katolický farní úřad Fryšava, matrika narozených 1883-1917, zveřejněny roky 1883-1916

18055 Starokatolická církev Břidličná, matrika oddaných 1930-1945, zveřejněny roky 1930-1936

Matriční přírůstky


21.05.2021

Na Acta publica byly částečně zveřejněny následující matriční přírůstky:

1227 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených 1909-1920, zveřejněny roky 1909-1916

1776a Římsko-katolický farní úřad Řeznovice, matrika narozených 1897-1920 pro Polánku, zveřejněny roky 1897-1916

2428 Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika narozených 1909-1920, zveřejněny roky 1909-1916

3429 Římsko-katolický farní úřad Tvrdonice, matrika narozených 1893-1918, zveřejněny roky 1893-1916

3525 Římsko-katolický farní úřad Valtice, matrika oddaných 1899-1945 pro Hlohovec, zveřejněny roky 1899-1936

3945 Německý stavovský úředník Pohořelice, matrika zemřelých 1945, zveřejněna celá

5183 Římsko-katolický farní úřad Čejkovice, matrika narozených 1882-1920, zveřejněny roky 1882-1916

5193 Římsko-katolický farní úřad Čejkovice, matrika oddaných 1859-1945 Pro Starý a Nový Poddvorov, zveřejněny roky 1859-1936

5313 Římsko-katolický farní úřad Hodonín, matrika narozených 1913-1920, zveřejněny roky 1913-1916

5694 Římsko-katolický farní úřad Mutěnice, matrika oddaných 1905-1945, zveřejněny roky 1905-1936

6718 Římsko-katolický farní úřad Nová Říše, matrika oddaných 1920-1944, zveřejněny roky 1920-1936

8959 Římsko-katolický farní úřad Hruška, matrika oddaných 1892-1945, zveřejněny roky 1892-1936

9965 Římsko-katolický farní úřad Prostějov, matrika oddaných 1923-1944, zveřejněny roky 1923-1936

12477 Římsko-katolický farní úřad Dědice, matrika narozených 1884-1920, zveřejněny roky 1884-1916

13580 Římsko-katolický farní úřad Dyjákovičky, matrika oddaných 1854-1946, zveřejněny roky 1854-1936

13910 Římsko-katolický farní úřad Chvalovice, matrika oddaných 1931-1946, zveřejněny roky 1931-1936

14310 Římsko-katolický farní úřad Našiměřice, matrika oddaných 1823-1945, zveřejněny roky 1823-1936

14414 Římsko-katolický farní úřad Pavlice, matrika oddaných 1939-1944 a zemřelých 1939-1945, zveřejněny zápisy zemřelých 1939-1945

14484 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika narozených 1858-1919 pro Kuchařovice, zveřejněny roky 1858-1916

14492 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika oddaných 1857-1946 pro Přímětice, zveřejněny roky 1857-1936

14495 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika oddaných 1857-1946 pro Kuchařovice, zveřejněny roky 1857-1936

14496 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika oddaných 1860-1946 pro Mramotice a Kasárna, zveřejněny roky 1860-1936

14586 Římsko-katolický farní úřad Starý Petřín, matrika oddaných 1832-1944 pro Nový Petřín, zveřejněny roky 1832-1936

14806 Římsko-katolický farní úřad Vémyslice, matrika oddaných 1868-1945 pro Rybníky, zveřejněny roky 1868-1936

14878 Římsko-katolický farní úřad Vrbovec, matrika oddaných 1925-1946, zveřejněny roky 1925-1936

15833 Římsko-katolický farní úřad Nedvědice, matrika oddaných 1908-1944, zveřejněny roky 1908-1936

17567 Římsko-katolický farní úřad Brno-Královo Pole, matrika narozených 1913-1920, zveřejněny roky 1913-1916

17828 Německá evangelická církev Brno, matrika narozených 1913-1920, zveřejněny roky 1913-1916

Zobrazené záznamy: 1 - 10, celkem: 18