Aktuality

Lhůty zveřejňovaných archiválií


14.01.2022

Vážení uživatelé,
v aplikaci Acta Publica jsou zveřejněny matriky narozených ve lhůtě 100 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 75 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu. V případech, kdy tomu tak není, jde o aplikaci ustanovení obecně závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik, jejichž digitalizáty nejsou zpřístupněny on-line, vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).

Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 100 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.

Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.

Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.

matriční přírůstky


03.05.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

1805 Římsko-katolický farní úřad Střelice, matrika oddaných 1893-1945
2233
Okresní národní výbor Brno-venkov, matrika narozených 1902-1922
2242
Okresní národní výbor Brno-venkov, matrika oddaných 1945-1946
4189
Římsko-katolický farní úřad Zlín, matrika oddaných 1943-1946
4338
Římsko-katolický farní úřad Luhačovice, matrika oddaných 1908-1945
4559
Římsko-katolický farní úřad Pozlovice, matrika oddaných 1923-1945
6004
Římsko-katolický farní úřad Vracov, matrika narozených 1905-1921
8274
Římsko-katolický farní úřad Pravčice, matrika narozených 1899-1921
8568
Římsko-katolický farní úřad Zlámanka, matrika narozených 1884-1921
9268
Římsko-katolický farní úřad Laškov, index oddaných 1887-1940
9428
Římsko-katolický farní úřad Olšany u Prostějova, matrika oddaných 1900-1946
9577
Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika zemřelých 1931-1946
9659
Římsko-katolický farní úřad Protivanov, matrika oddaných pro Malé Hradisko a Skřivánkov 1921-1946
9660
Římsko-katolický farní úřad Protivanov, matrika oddaných pro Protivanov, Repechy a Bukovou 1921-1946
9932
Římsko-katolický farní úřad Želeč, matrika oddaných 1928-1946
9983
Okresní úřad Prostějov, matrika oddaných 1939-1946

10008 Německý stavovský úředník Prostějov, index oddaných 1939-1945
10009
Německý stavovský úředník Prostějov, index zemřelých 1939-1945
12921
Římsko-katolický farní úřad Nížkovice, matrika zemřelých 1902-1946
13590
Římsko-katolický farní úřad Dyjákovičky, index oddaných 1832-1939
13613
Římsko-katolický farní úřad Havraníky, matrika oddaných 1875-1947
13914
Římsko-katolický farní úřad Chvalkovice, matrika zemřelých 1907-1946
17015
Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, matrika narozených 1912-1921
17073
Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, index zemřelých 1903-1944
17146
Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika narozených 1915-1921
17357
Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, index zemřelých 1928-1944
17544
Římsko-katolický farní úřad Komín, matrika oddaných 1920-1946
17892
Městská rada Brno, matrika oddaných 1946-1946
17903
Československá církev Brno, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1921-1921

 

matriční opravy


03.05.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

251 Římsko-katolický farní úřad Černovice, matrika zemřelých 1784-1933, doplněny str. 47-48 pro Černovice

303 Římsko-katolický farní úřad Doubravice nad Svitavou, matrika oddaných 1838-1926, doplněny str. 12-13 pro Doubravici, přehozeny snímky 118 a 119

349 Římsko-katolický farní úřad Jedovnice, matrika zemřelých 1784-1839, doplněny str. 132-133

4928 Římsko-katolický farní úřad Vizovice, matrika oddaných 1871-1900, doplněna str. 35

9185 Římsko-katolický farní úřad Kralice na Hané, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1875-1878, doplněno písmeno D do indexu narozených

9469 Římsko-katolický farní úřad Pivín, matrika oddaných 1785-1857, doplněny str. 2-3

11228 Římsko-katolický farní úřad Bánov, matrika narozených 1753-1785, oddaných 1770-1785 a zemřelých 1767-1784, doplněny str. 421-422

12129 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika narozených 1895-1903, doplněna str. 92

12144 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika zemřelých 1884-1913, doplněny str. 588-589

15540 Římsko-katolický farní úřad Doubravník, matrika oddaných 1858-1828, doplněny str. 9-10 pro Borač

17195 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika zemřelých 1786-1889, doplněny str. 64-65 pro Lískovec

17292 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, matrika oddaných 1838-1859, doplněny str. 18-19

17354 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, index zemřelých 1872-1886, doplněno písmeno F, roky 1876-1879

17376 Římsko-katolický farní úřad Zemská porodnice Brno, matrika narozených 1911-1912, doplněny str. 506-507

Matriční přírůstky


06.04.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

1210 Římsko-katolický farní úřad Drásov, matrika oddaných 1891-1946

2298 Německý stavovský úředník Modřice, matrika oddaných 1942-1945

2299 Německý stavovský úředník Modřice, matrika zemřelých 1942-1945

2457 Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika zemřelých 1910-1946

2678 Římsko-katolický farní úřad Hustopeče, matrika zemřelých 1885-1945

3014 Římsko-katolický farní úřad Moravská Nová Ves, matrika narozených pro Hrušky 1891-1921

3023 Římsko-katolický farní úřad Moravská Nová Ves, matrika oddaných pro Mor. Novou Ves 1935-1946

3401 Římsko-katolický farní úřad Šakvice, matrika oddaných 1837-1945

3541 Římsko-katolický farní úřad Valtice, matrika zemřelých pro Hlohovec 1899-1945

3660 Římsko-katolický farní úřad Kobylí, matrika oddaných pro Vrbice 1864-1945

3753 Okresní národní výbor Hustopeče, matrika narozených 1907-1921

12131 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, narození 1909-1920

12145 Římsko-katolický farní úřad Staré Město, matrika zemřelých 1914-1945

13442 Římsko-katolický farní úřad Blížkovice, matrika zemřelých pro Ctidružice 1942-1946

14494 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika oddaných pro Kravsko 1851-1946

14761 Římsko-katolický farní úřad Únanov, matrika oddaných pro Plaveč 1789-1946

14764 Římsko-katolický farní úřad Únanov, matrika zemřelých pro Plaveč 1789-1947

14865 Římsko-katolický farní úřad Vratěnín, matrika zemřelých 1890-1945

14910 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-Louka, matrika narozených pro Nesachleby, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Starý Šaldorf 1906-1921

14911 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-Louka, matrika narozených pro Dobšice, Bohumilice, Suchohrdly a Oblekovice 1906-1921

14988 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Kříž, matrika zemřelých 1918-1946

15005 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Kříž, index zemřelých 1890-1951

15045 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Mikuláš, matrika oddaných 1932-1946

15129 Německá evangelická církev Znojmo, index oddaných 1879-1944

15307 Německý stavovský úředník Popice, matrika zemřelých 1939-1941

17046 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, matrika oddaných 1943-1946

17326 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, matrika zemřelých 1943-1946

17333 Římsko-katolický farní úřad Brno-Židenice, matrika zemřelých 1928-1946

17382 Římsko-katolický farní úřad Zemská porodnice Brno, matrika narozených 1920-1921

 

Matriční opravy


04.04.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

1552 Římsko-katolický farní úřad Ostrovačice, index narozených 1878-1948, celá nově přeskenovaná

1927 Římsko-katolický farní úřad Tišnov, matrika narozených 1840-1877, doplněny str. 80-81 pro Lomničku

4198 Římsko-katolický farní úřad Zlín, matrika oddaných 1784-1924, celá nově přeskenovaná

4538 Římsko-katolický farní úřad Pozlovice, narozených, oddaných 1641-1682 a zemřelých 1688-1705, celá nově naskenovaná

4542 Římsko-katolický farní úřad Pozlovice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1762-1800, smazán sken 389 (strana 48)

5115 Římsko-katolický farní úřad Blatnice, matrika narozených 1785-1830, oddaných a zemřelých 1785-1846, doplněny str. 250-251

5574 Římsko-katolický farní úřad Lovčice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1789-1856, na sken 42 dány chybějící strany 29-30

5620 Římsko-katolický farní úřad Mikulčice, matrika oddaných 1853-1904, doplněny str. 131-132

6035 Římsko-katolický farní úřad Žarošice, matrika oddaných 1873-1935, doplněny str. 56-57 pro Násedlovice

6836 Římsko-katolický farní úřad Rančířov, matrika narozených 1784-1826, doplněna str. 2 pro Pístov

7000 Římsko-katolický farní úřad Telč, matrika zemřelých 1895-1943, doplněny str. 42-45 pro Studnice

9122 Římsko-katolický farní úřad Konice, matrika zemřelých 1843-1858, doplněny str. 389-390

9470 Římsko-katolický farní úřad Pivín, matrika oddaných 1850-1885, doplněny str. 6-7

9664 Římsko-katolický farní úřad Protivanov, matrika zemřelých 1802-1843, doplněny str. 12-13

10254 Římsko-katolický farní úřad Heraltice, matrika zemřelých 1821-1842, doplněny str. 4-5 pro Zašovice

13250 Římsko-katolický farní úřad Topolany, index narozených, oddaných a zemřelých 1784-1910, doplněno písmeno P z let 1801-1829

17102 Římsko-katolický farní úřad Brno-Křenová, matrika oddaných 1921-1925, nově přeskenovaná od str. 284 (skeny byly zpřeházené)

17208 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika zemřelých 1927-1930, doplněny str. 380-385

17375 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zemská porodnice, matrika narozených 1909-1910, doplněny str. 250-251

17448Římsko-katolický farní úřad C.k. zemského soudu Brno (věznice), matrika zemřelých 1857-1906, doplněny str. 18-19

 

nové matriční opisy


02.03.2022

Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční opisy:

opis99 Římsko-katolický farní úřad Brno-Křenová, oddaní 1869-1891, náhrada za originální matriku oddaných z let 1869-1891, ve které byly při minulé převazbě silně zpřeházené listy

opis100 Římsko-katolický farní úřad Veselí nad Moravou, narození oddaní a zemřelí 1687-1691, náhrada za starší nedochované záznamy

opis101 Římsko-katolický farní úřad Zlín-Malenovice, narození, oddaní a zemřelí 1688-1770, náhrada za místy poškozené listy originálu

opis102 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Jakub, zemřelí 1747-1776, neúplná náhrada za ztracené matriky zemřelých (jedná se o opisy matrik, koncepty a vyúčtování pohřbů, původně uložené ve fondu fary)

opis103 Římsko-katolický farní úřad Čučice, narození, oddaní a zemřelí 1786-1787, náhrada za chybějící zápisy pro Čučice od 26. 5. 1786 do 1787

opis104 Římsko-katolický farní úřad Holešov, narození a oddaní 1688-1713, neúplná náhrada za poškozené listy v originální matrice

opis105 Římsko-katolický farní úřad Milotice, narození a oddaní 1688-1690, náhrada za starší nedochované záznamy

 

Matriční opravy


02.03.2022

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

1221 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1731-1779, doplněny str. 62-63

1444 Římsko-katolický farní úřad Ořechov, matrika narozených 1812-1838, doplněny str. 26-27

2359 Římsko-katolický farní úřad Bořetice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1807-1860 (1837), doplněny str. 63-64

3917 Německý stavovský úředník Mikulov, matrika oddaných 1941, doplněno číslo 73 a smazán duplicitní sken 192

4786 Římsko-katolický farní úřad Trnava, matrika oddaných 1784-1839, do indexu doplněna písmena D-H

5131 Římsko-katolický farní úřad Blatnice, matrika zemřelých 1660-1717, přeskenovány strany 124-125

5618 Římsko-katolický farní úřad Mikulčice, matrika oddaných 1793-1852, doplněny str. 36-37

5620 Římsko-katolický farní úřad Mikulčice, matrika oddaných 1853-1904, doplněny str. 131-132

5972 Římsko-katolický farní úřad Vnorovy, matrika narozených 1833-1853, doplněna str. 273

(začátek)

6035 Římsko-katolický farní úřad Žarošice, matrika oddaných 1873-1935, doplněny str. 56

-57 pro Násedlovice

7169 Římsko-katolický farní úřad Vysoké Studnice, matrika narozených 1812-1882, doplněny str. 20-21 pro Věžnici

8857 Římsko-katolický farní úřad Drahany, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1704-1772, smazán duplicitní sken 219

9330 Římsko-katolický farní úřad Němčice nad Hanou, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1750-1779, celá nově přeskenovaná

10195 Římsko-katolický farní úřad Domamil, matrika narozených 1842-1902, smazán duplicitní sken 13

10481 Římsko-katolický farní úřad Jinošov, matrika zemřelých 1844-1945, doplněna str. 103-104 pro Kralice

10821 Římsko-katolický farní úřad Rokytnice nad Rokytnou, matrika narozených 1640-1740, oddaných 1648-1740 a zemřelých 1668-1738, doplněna str. 42 (dolní číslování)

11077 Římsko-katolický farní úřad Velký Újezd, matrika narozených 1784-1828, doplněny str. 458-461

11398 Římsko-katolický farní úřad Březolupy, matrika narozených 1875-1896, doplněny str. 143-144

11741 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika narozených 1825-1848, doplněny str. 214-215

11742 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika narozených 1848-1869, doplněny str. 222-223

11744 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika narozených 1888-1898, doplněna str. 41

13329 Římsko-katolický farní úřad Vyškov, index zemřelých 1863-1921, doplněna část písmene P

13444 Římsko-katolický farní úřad Blížkovice, index narozených 1784-1945, doplněna část písmene K

13976 Římsko-katolický farní úřad Jiřice, matrika narozených 1769-1788, oddaných a zemřelých 1769-1784, doplněny str. 14-15 pro Jiřice

15176a Německý stavovský úředník Branišovice, matrika oddaných 1940-1941, doplněn rok 1941

17112 Římsko-katolický farní úřad Brno-Křenová, matrika zemřelých 1889-1913, doplněny str. 50-51

17117 Římsko-katolický farní úřad Brno-Křenová, index narozených 1888-1917, doplněny str. 602-603

17172 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika oddaných 1925-1929, matrika je přeskládaná (byly poházené listy)

17468 Římsko-katolický farní úřad Brno-Bystrc, matrika zemřelých 1784-1835, doplněny str. 94-95 pro Bystrc

17469 Římsko-katolický farní úřad Brno-Bystrc, matrika zemřelých 1836-1908, v knize chybí strana, která byla na konci knihy nahrazená dvěma skeny z opisů

17560 Římsko-katolický farní úřad Brno-Královo Pole, matrika narozených 1844-1859, doplněny str. 146-147

17879 Městská rada Brno, matrika (+ index) oddaných 1933, matrika je přeskládaná (byly poházené listy)

Nová matrika 16897


31.01.2022

Na Acta publica byla nově zveřejněna matrika 16897 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Jakub, matrika oddaných 1907-1920

Matriční opravy


31.01.2022

Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční opravy:

366 Římsko-katolický farní úřad Knínice u Boskovic, matrika narozených a oddaných 1633-1662, doplněna str. 1 pro Knínice

1105 Římsko-katolický farní úřad Deblín, matrika narozených 1784-1795, nahrazen sken 26

1117 Římsko-katolický farní úřad Deblín, matrika oddaných 1800-1847, nahrazeny skeny 211-212

1226 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených 1888-1908, přehozeny skeny 286-287

1227 Římsko-katolický farní úřad Ivančice, matrika narozených 1909-1920, doplněny str. 130-131

2419 Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1724-1747, přehozeny skeny 168-169

2432 Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika narozených 1859-1889, přehozeny skeny 168-169

4333 Římsko-katolický farní úřad Luhačovice, matrika narozených 1864-1910, doplněna str. 131

4880 Římsko-katolický farní úřad Velký Ořechov, matrika narozených 1780-1807, doplněny str. 12-13 pro Kaňovice

5734 Římsko-katolický farní úřad Radějov, matrika narozených 1785-1826, doplněny str. 12-13 a 16-17 pro Radišov

5780 Římsko-katolický farní úřad Strážnice-sv. Martin, matrika oddaných 1786-1840, skeny 127-135 dány za sken 81

5934 Římsko-katolický farní úřad Veselí nad Moravou, matrika oddaných 1873-1938, doplněny str. 238-239 pro Předměstí

5961 Římsko-katolický farní úřad Vlkoš u Kyjova, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1759-1829, přehozeny skeny 196-197

5968 Římsko-katolický farní úřad Vlkoš u Kyjova, matrika zemřelých 1830-1889, do indexu doplněno „H“

5972 Římsko-katolický farní úřad Vnorovy, matrika narozených 1833-1853, doplněna str. 367

6133 Farní úřad českobratrské církve evangelické Javorník nad Veličkou, matrika zemřelých 1865-1900, doplněny str. 54-55

6516 Římsko-katolický farní úřad Jihlava-sv. Jakub, matrika zemřelých 1834-1848, doplněny str. 32-33

8626 Římsko-katolický farní úřad Žeranovice, matrika oddaných 1883-1943, doplněna str. 48

8805 Římsko-katolický farní úřad Čehovice, matrika oddaných 1870-1923, doplněna str. 88

9121 Římsko-katolický farní úřad Konice, matrika zemřelých 1825-1842, doplněny str. 106, 109-110

9176a Římsko-katolický farní úřad Kralice na Hané, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1708-1760, doplněny str. 465-466

9809 Římsko-katolický farní úřad Tištín, matrika oddaných 1784-1874, doplněny str. 35-36

9927 Římsko-katolický farní úřad Želeč, matrika narozených 1863-1914, doplněny str. 168-169

11117 Římsko-katolický farní úřad Želetava, matrika narozených 1784-1829, doplněny str. 72-73 pro Želetavu

11230 Římsko-katolický farní úřad Bánov, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1818-1855, doplněny str. 48-49

11299 Římsko-katolický farní úřad Bílovice, index oddaných 1895-1941, doplněno do indexu „Z“

11374 Římsko-katolický farní úřad Boršice u Buchlovic, matrika oddaných 1821-1850, celá nově přeskenovaná

11628 Římsko-katolický farní úřad Komňa, matrika narozených 1779-1831, doplněny str. 158-159

11771 Římsko-katolický farní úřad Ostrožská Lhota, matrika zemřelých 1867-1933, přehozeny skeny 142-143

16911 Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Jakub, matrika zemřelých 1784-1814, doplněny str. 470-471

17469 Římsko-katolický farní úřad Brno-Bystrc, matrika zemřelých 1836-1908, odstraněn sken 2

17641 Římsko-katolický farní úřad Brno-Obřany, matrika narozených 1784-1825, doplněny str. 27 pro Bílovice

Nově zveřejněné matriky


28.01.2022

Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriky:

3779 Německý stavovský úředník Břeclav, matrika oddaných 1941

3780 Německý stavovský úředník Břeclav, matrika oddaných 1942

3871 Německý stavovský úředník Hustopeče, matrika oddaných 1939

3872 Německý stavovský úředník Hustopeče, matrika oddaných 1940-1942

3873 Německý stavovský úředník Hustopeče, matrika oddaných 1943-1945

3917 Německý stavovský úředník Mikulov, matrika oddaných 1941

3918 Německý stavovský úředník Mikulov, matrika oddaných 1942

3919 Německý stavovský úředník Mikulov, matrika oddaných 1943

3973 Německý stavovský úředník Valtice, matrika oddaných 1943

10001 Německý stavovský úředník Prostějov, matrika oddaných 1941-1942

 

Zobrazené záznamy: 1 - 10, celkem: 40