Aktuality

Lhůty zveřejňovaných matrik


21.12.2020

Vážení uživatelé,
s ohledem na obecnou závaznost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) budou v aplikaci Acta Publica nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 105 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 85 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik, jejichž digitalizáty nejsou zpřístupněny on-line, vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 105 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.
Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.

Matriční opravy


15.04.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

2238 Okresní národní výbor Brno-venkov, matrika oddaných 1921-1924, opravena duplicita na skenech 166-167; v knize byly špatně poskládané strany - opraveno

6876 Římsko-katolický farní úřad Smrčná, matrika narozených 1868-1910, prohozeny poslední 2 strany

9765 Římsko-katolický farní úřad Suchdol-Jednov, matrika narozených 1785-1809, prohozeny strany 162-163

12766 Římsko-katolický farní úřad Křižanovice, index narozených, oddaných a zemřelých 1883-1893, smazán sken 55 

15531 Římsko-katolický farní úřad Doubravník, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1715-1751, odstraněna duplicita ze skenů 452-453

Matriční přírůstky


15.04.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

2866 Římsko-katolický farní úřad Lanžhot, matrika narozených 1901-1916, zveřejněna celá

4800 Římsko-katolický farní úřad Újezd u Vizovic, matrika narozených 1895-1916, zveřejněna celá

7964 Římsko-katolický farní úřad Kroměříž-Panny Marie, matrika narozených 1907-1916, zveřejněna celá

8949a Římsko-katolický farní úřad Horní Štěpánov, index narozených 1661-1762, zveřejněn celý

8949b Římsko-katolický farní úřad Horní Štěpánov, index oddaných 1874-1894, zveřejněn celý

8949c Římsko-katolický farní úřad Horní Štěpánov, index zemřelých 1874-1894, zveřejněn celý

11393 Římsko-katolický farní úřad Boršice u Buchlovic, matrika zemřelých 1922-1944, zveřejněna celá

11907 Římsko-katolický farní úřad Popovice, matrika oddaných 1913-1944, zveřejněny roky 1913-1936

15943 Římsko-katolický farní úřad Nové Město na Moravě, matrika zemřelých 1877-1944, zveřejněna celá

Matriční opravy


31.03.2021

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

1080 Římsko-katolický farní úřad Čebín, index zemřelých 1784-1821, doplněny str. 95 a 97

1779 Římsko-katolický farní úřad Řeznovice, matrika oddaných pro Budkovice 1785-1865, doplněny str. 14-15

2840 Římsko-katolický farní úřad Kurdějov, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1784-1806, doplněny str. 4-5 v oddílu narozených

3350 Římsko-katolický farní úřad Sedlec, matrika zemřelých 1784-1893, doplněny str. 134-135

3516 Římsko-katolický farní úřad Valtice, matrika oddaných 1784-1822, doplněna str. 2

4255 Římsko-katolický farní úřad Hvozdná, matrika narozených pro Ostratu 1882-1909, doplněna str. 71

4522 Římsko-katolický farní úřad Pohořelice, matrika oddaných 1784-1863, doplněny str. 74-77 + poslední strana

4809 Římsko-katolický farní úřad Újezd u Vizovic, matrika oddaných 1906-1934, doplněna str. 104 pro Újezd

5446 Římsko-katolický farní úřad Kostelec u Kyjova, matrika narozených 1857-1901, doplněny str. 257-258 pro Hýsly

5507 Římsko-katolický farní úřad Kyjov, matrika narozených 1890-1905, doplněna str. 281

5536 Římsko-katolický farní úřad Kyjov, matrika zemřelých 1809-1833, doplněny str. 288-289 pro Bukovany

5891 Římsko-katolický farní úřad Milotice, matrika oddaných pro Vacenovice z let 1866-1940, doplněna str. 369

7590 Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných 1749-1783, doplněny str. 92-93

7827 Římsko-katolický farní úřad Koryčany, matrika narozených 1871-1894, doplněny str. 10-11

8171 Římsko-katolický farní úřad Morkovice, matrika narozených 1712-1741, oddaných 1712-1738 a zemřelých 1712-1739, doplněny str. 314 a 315; v knize je proluka v zápisech oddaných – doskenovány z opisů a dány na konec matriky

8766 Římsko-katolický farní úřad Brodek u Konice, matrika narozených 1802-1832, doplněny str. 387-388 pro Dešnou (index), doplněny strany do indexu pro Lhotu

9370 Římsko-katolický farní úřad Nezamyslice, matrika narozených oddaných a zemřelých 1787-1852 pro Mořice, doplněny str. 14-15

9766 Římsko-katolický farní úřad Suchdol-Jednov, matrika narozených 1810-1833, v indexu doplněna písmena C-F a začátek H

10121 Římsko-katolický farní úřad Budkov, matrika zemřelých 1828-1882, doplněny str. 12-13 a 16-17

11078 Římsko-katolický farní úřad Velký Újezd, matrika narozených 1828-1861, doplněny str. 712-713

11212 Římsko-katolický farní úřad Babice, matrika narozených 1882-1904, doplněna str. 211

11531 Římsko-katolický farní úřad Horní Němčí, matrika zemřelých 1830-1880, doplněny str. 6-9

11601 Římsko-katolický farní úřad Jalubí, matrika oddaných 1828-1841, doplněny str. 24-25

11750 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika oddaných 1784-1838, doplněny str. 130-131

11751 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika oddaných 1838-1873, doplněny str. 79-80

11757 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika zemřelých 1784-1807, doplněny str. 46-47

11759 Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika zemřelých 1830-1864, doplněny str. 22-23

11794 Římsko-katolický farní úřad Ostrožská Nová Ves, matrika zemřelých 1856-1907, doplněny str. 52-53 pro Chylice

11805 Římsko-katolický farní úřad Osvětimany, matrika narozených 1896-1909, doplněna str. 39 pro Osvětimany

12080 Římsko-katolický farní úřad Uherské Hradiště, matrika oddaných 1903-1921, doplněna str. 198

13128 Římsko-katolický farní úřad Slavkov u Brna, matrika narozených 1891-1919, doplněny str. 336-337

13259 Římsko-katolický farní úřad Vážany nad Litavou, index oddaných 1883-1949, doplněna písmena A-B

14244 Římsko-katolický farní úřad Miroslav, matrika zemřelých 1866-1913, doplněny str. 138-139 a 144-145 pro Miroslav

14901 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-Louka, matrika narozených 1784-1808, doplněny str. 24-25 pro Nový Šaldorf

15020 Římsko-katolický farní úřad Znojmo-sv. Mikuláš, matrika narozených 1864-1877, doplněny str. 465-466

17169 Římsko-katolický farní úřad Brno-Staré Brno, matrika oddaných 1913-1919, doplněny str. 22-23

17340 Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, index narozených 1887-1898, doplněny str. 344-345 (číslování tužkou na okraji)

17564 Římsko-katolický farní úřad Brno-Královo Pole, matrika narozených 1888-1900, doplněny str. 508-509

17734 Římsko-katolický farní úřad Brno-Tuřany, matrika oddaných 1829-1852, doplněny str. 130-131 pro Chrlice

opis49 Římsko-katolický farní úřad Strachotín, opis matriky narozených oddaných a zemřelých z let 1785-1836, doplněna str. pod lístkem (scan 263) a strany 131-132

Opravy v Acta Publica


17.03.2021

Dnes byly doplněny a opraveny matriky, tak že aplikace má shodné počty obrázků jako původní aplikace s Adobe Flash. Při konverzi byly odstraněny duplicity a počáteční a koncové obrázky, které upozorňovaly na začátek a konec filmu. Skeny porušené konverzí byly doplněny.

Rozdílné matriky jsou:

opis58 - bude opraven a výrazně se změní číslování stránek, v tomto stavu byl do jara 2020. Pak došlo k vyjmutí "matoucích" skenů, informace o změně bude v aktualitách

4255 - chybí sken mezi snímkem 70-71

4522 -  chybí dva skeny meźi snímky 38-39 a poslední snímek

17502 - matrika je chybně slepená i ve staré aplikaci dojde k úpravě matriky. 

Kontrola skenů po migraci aplikace


04.02.2021

 

Z časových důvodů nemáme ještě dořešeny všechny kontroly digitalizovaných stran matrik. Předpokládáme, že problém s touto kontrolou dokončíme během února.

Nyní jsou vyřešeny problémy s matrikami, kde konverze dat neproběhla v pořádku.

Byly opraveny matriky částečně zveřejněné, kde matriky byly řešeny záložkami na přechod mezi zveřejněnými částmi. Matriky byly novu přečíslovány. Jedná se o matriky:

914, 936, 1245, 6363, 6502, 6796, 6866, 7054, 7284, 8138, 8140, 8626, 11144, 14225, 15790, 17738

Připravovány jsou opravy špatně konvertovaných jednotlivých skenů a opravy matrik přibližně z období 7/2019-12/2020.

Verze Acta Publica


02.01.2021

Byla spuštěna testovací verze aplikace Acta Publica bez Adobe Flash, aplikace se bude dolaďovat. Nemá zveřejněny všechny matriky ze staré verze, ty budou během ledna doplněny.
Aplikace má problémy s matrikami, které jsou zveřejněny částečně, zde nejsou správně funkční ukazatele na části matrik. Některé matriky nemají opraveny všechny chyby z poslední doby. Proto bych chtěla poprosit všechny uživatele, kteří nás upozorňují na chyby ve skenech a metadatech, aby nám poskytli leden pro případné doladění chyb v datech. Pak budeme rádi za upozornění na nedostatky v datech.

 

 

Zobrazené záznamy: 1 - 7, celkem: 7