von 94
Jas Kontrast
Grundinformationen
Číslo knihy
Původní číslo knihy
16796
950
Datenträgernummer I-(II)
Urheber
Wählen Sie den Urhebertyp
Veselí (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
Geborene
Register Geborene
-
-
Getraute
Register Getraute
1786 - 1830
-
Gestorbene
Register Gestorbene
-
-
Gemeinden und andere Ortschaften
Technische Details
Einband poloplátěná
Sprache něm.čes.
Texte
Hinweis
Poznámka o původci 10. Novoměstský seniorát č.9 Sbor založen r. 1782 (Věstník synod. rady 1928, s. 30:dtto), téhož roku první bohoslužby, modlitebna dostavěna r. 1783, od téhož roku faráři. Administrativní lexikon 1928 přiřazuje ke sboru obce ze s. o. Bystřice n. Pernštejn
Es ist kein Teil verfügbar.