von 457
Jas Kontrast
Grundinformationen
Číslo knihy
Původní číslo knihy
17010
4/17
Datenträgernummer XI
Urheber
Wählen Sie den Urhebertyp
Brno – sv. Tomáš
římskokatolická církev
Geborene
Register Geborene
1890 - 1895
-
Getraute
Register Getraute
-
-
Gestorbene
Register Gestorbene
-
-
Gemeinden und andere Ortschaften
Technische Details
Einband polokožená
Sprache něm.čes.
Texte
Hinweis
Poznámka o původci Brněnské biskupství děk. Brno-město č.3 Fara vznikla 1.9. 1784 vyfařením ze sv. Jakuba. Základ fary v r. 1784 tvořila historická předměstí Velká Nová, Malá Nová (přibližně v místech zaniklé Hartlůvky) a Švábka. Rovněž sem patřilo území Koeffilerovy tex
Es ist kein Teil verfügbar.