z 114
Jas Kontrast
Základní údaje
Číslo knihy
Původní číslo knihy
17897
Číslo svazku II
Původce
Typ původce
Brno (městská rada)
civilní matriky (okresní národní výbor, dříve c.k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
Narození od-do
index narození
-
-
Oddaní od-do
index oddaní
-
-
Zemřelí od-do
index zemřelí
1925 - 1928
1925 - 1928
Obce a jiné lokality
Technické informace
Vazba poloplátěná
Jazyk čeština
Texty
Poznámka
Poznámka o původci Od r. 1945 Ústřední národní výbor zemského hlavního města Brna. Matriční obvod zahrnoval v době vzniku město Brno a předměstí připojená k Brnu v r. 1850. Působnost se postupně rozšířila i na další předměstí připojená v letech 1919 a 1944. Obyvatelé těcht
Žádná část matriky není k dispozici.