Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
14255 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1685 - 1730
-
1685 - 1730
-
1685 - 1730
-
384 Show
14256 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1731 - 1753
-
1731 - 1752
-
1731 - 1753
-
209 Show
14257 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1754 - 1790
-
-
-
-
-
267 Show
14264 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1791 - 1857
-
-
-
-
-
285 Show
14268 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1853 - 1910
-
-
-
-
-
94 Show
14270 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
1752 - 1790
-
-
-
88 Show
14271 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
1791 - 1867
1791 - 1867
-
-
288 Show
14276 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
-
1754 - 1790
-
176 Show
14277 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
-
1791 - 1868
-
344 Show
14283 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1685 - 1730
-
-
-
-
126 Show
14284 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1685 - 1730
-
1685 - 1730
-
1685 - 1730
32 Show
14285 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1731 - 1753
-
-
-
-
89 Show
14286 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1754 - 1790
-
-
-
-
123 Show
14287 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1784 - 1890
-
-
-
-
120 Show
14288 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1889 - 1950
-
-
-
-
0 Show
14289 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
1685 - 1730
-
-
72 Show
14290 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
1731 - 1790
-
-
121 Show
14291 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
1791 - 1888
-
-
65 Show
14292 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
1889 - 1950
-
-
0 Show
14293 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
-
-
1731 - 1784
150 Show