Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
14356 Oleksovice
římskokatolická církev
1771 - 1789
1771 - 1789
1771 - 1789
1771 - 1789
1771 - 1789
1771 - 1789
291 Show
14366 Oleksovice
římskokatolická církev
1790 - 1863
1787 - 1863
-
-
-
-
156 Show
14367 Oleksovice
římskokatolická církev
1864 - 1915
1864 - 1915
-
-
-
-
177 Show
14377 Oleksovice
římskokatolická církev
-
-
1916 - 1937
1905 - 1937
-
-
159 Show
14380 Oleksovice
římskokatolická církev
-
-
1905 - 1915
1905 - 1915
-
-
29 Show
14381 Oleksovice
římskokatolická církev
-
-
1793 - 1904
1787 - 1904
-
-
104 Show
14391 Oleksovice
římskokatolická církev
-
-
-
-
1905 - 1915
1905 - 1915
69 Show
14392 Oleksovice
římskokatolická církev
-
-
-
-
1790 - 1904
1787 - 1904
96 Show
14398 Oleksovice
římskokatolická církev
-
1694 - 1743
-
1694 - 1743
-
1740 - 1789
29 Show
15246 Lechovice
německý stavovský úředník
-
-
1941 - 1941
1941 - 1941
-
-
55 Show