Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
15411 Bystřice nad Pernštejnem
římskokatolická církev
1650 - 1666
-
-
-
-
-
73 Show
15465 Bystřice nad Pernštejnem
římskokatolická církev
-
-
-
-
1669 - 1736
-
168 Show
15489 Bystřice nad Pernštejnem
římskokatolická církev
-
1650 - 1799
-
1683 - 1802
-
-
321 Show
15678 Jimramov
římskokatolická církev
1654 - 1698
-
1656 - 1698
-
1656 - 1697
-
243 Show
15679 Jimramov
římskokatolická církev
1698 - 1748
-
1698 - 1749
-
1698 - 1749
-
459 Show
15680 Jimramov
římskokatolická církev
1748 - 1830
-
-
-
-
-
670 Show
15681 Jimramov
římskokatolická církev
1831 - 1914
-
-
-
-
-
279 Show
15693 Jimramov
římskokatolická církev
-
-
1750 - 1874
-
-
-
412 Show
15695 Jimramov
římskokatolická církev
-
-
-
-
1750 - 1874
-
447 Show
15697 Jimramov
římskokatolická církev
-
1654 - 1784
-
1654 - 1784
-
-
120 Show
15698 Jimramov
římskokatolická církev
-
1784 - 1878
-
-
-
-
153 Show
15699 Jimramov
římskokatolická církev
-
-
-
1784 - 1874
-
-
68 Show
15701 Jimramov
římskokatolická církev
-
-
-
-
-
1784 - 1874
108 Show
16684 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1784 - 1792
-
-
-
-
-
72 Show
16685 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1791 - 1801
-
-
-
-
-
132 Show
16686 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1800 - 1823
-
-
-
-
-
161 Show
16687 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1823 - 1842
-
-
-
-
-
145 Show
16688 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1842 - 1858
1842 - 1858
-
-
-
-
236 Show
16689 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1856 - 1885
-
-
-
-
-
307 Show
16690 Jimramov (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1886 - 1907
-
-
-
-
-
400 Show