Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
14255 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1685 - 1730
-
1685 - 1730
-
1685 - 1730
-
384 Show
14256 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1731 - 1753
-
1731 - 1752
-
1731 - 1753
-
209 Show
14257 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
1754 - 1790
-
-
-
-
-
267 Show
14270 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
1752 - 1790
-
-
-
88 Show
14276 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
-
1754 - 1790
-
176 Show
14283 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1685 - 1730
-
-
-
-
126 Show
14284 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1685 - 1730
-
1685 - 1730
-
1685 - 1730
32 Show
14285 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1731 - 1753
-
-
-
-
89 Show
14286 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1754 - 1790
-
-
-
-
123 Show
14289 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
1685 - 1730
-
-
72 Show
14290 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
1731 - 1790
-
-
121 Show
14293 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
-
-
-
-
1731 - 1784
150 Show
14297 Moravský Krumlov
římskokatolická církev
-
1731 - 1857
-
1731 - 1857
-
1731 - 1856
69 Show
14419 Petrovice
římskokatolická církev
1784 - 1834
1784 - 1834
-
-
-
-
128 Show
14420 Petrovice
římskokatolická církev
1835 - 1883
1835 - 1883
-
-
-
-
182 Show
14421 Petrovice
římskokatolická církev
1884 - 1919
-
-
-
-
-
201 Show
14423 Petrovice
římskokatolická církev
-
-
1784 - 1834
1784 - 1834
-
-
58 Show
14424 Petrovice
římskokatolická církev
-
-
1835 - 1883
1835 - 1883
-
-
91 Show
14426 Petrovice
římskokatolická církev
-
-
-
-
1784 - 1834
1784 - 1834
72 Show
14427 Petrovice
římskokatolická církev
-
-
-
-
1835 - 1883
1835 - 1883
87 Show