Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
16742 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1869 - 1884
-
-
-
-
-
338 Show
16743 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1885 - 1905
-
-
-
-
-
359 Show
16747 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
-
-
1813 - 1857
-
-
-
70 Show
16748 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
-
-
1858 - 1893
-
-
-
88 Show
16749 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
-
-
1894 - 1931
-
-
-
171 Show
16751 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
-
-
-
-
1813 - 1857
-
76 Show
16752 Rovečné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
-
-
-
-
1858 - 1884
-
97 Show