Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
15204 Hrádek
německý stavovský úředník
-
-
1940 - 1945
-
-
-
210 Show
15205 Hrádek
německý stavovský úředník
-
-
-
-
1940 - 1944
-
121 Show
15206 Hrádek
německý stavovský úředník
-
-
-
-
1944 - 1945
-
17 Show
15207 Hrádek
německý stavovský úředník
-
1939 - 1945
-
1939 - 1945
-
1939 - 1945
47 Show
14779a Valtrovice
římskokatolická církev
-
1872 - 1948
-
-
-
-
33 Show
15207a Hrádek
německý stavovský úředník
-
-
-
-
-
1939 - 1945
25 Show
15207b Hrádek
německý stavovský úředník
-
-
-
1939 - 1945
-
-
28 Show