Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
16850 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1587 - 1599
-
1587 - 1596
-
-
-
128 Show
16851 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1600 - 1607
-
-
-
-
-
186 Show
16852 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1607 - 1618
-
-
-
-
-
0 Show
16854 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1623 - 1625
-
-
-
-
-
38 Show
16855 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1626 - 1628
-
-
-
-
-
68 Show
16856 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1629 - 1634
-
-
-
-
-
108 Show
16857 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1634 - 1643
-
-
-
-
-
194 Show
16858 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1643 - 1678
-
-
-
-
-
750 Show
16860 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1687 - 1704
-
-
-
-
-
366 Show
16861 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1704 - 1716
-
-
-
-
-
319 Show
16862 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1716 - 1727
-
-
-
-
-
420 Show
16863 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1727 - 1738
-
-
-
-
-
410 Show
16864 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1738 - 1748
-
-
-
-
-
261 Show
16865 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1748 - 1754
-
-
-
-
-
234 Show
16866 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1755 - 1760
-
-
-
-
-
282 Show
16867 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1760 - 1769
-
-
-
-
-
287 Show
16868 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
1769 - 1784
1769 - 1769
-
-
-
-
271 Show
16883 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
-
-
1600 - 1616
-
-
-
0 Show
16884 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
-
-
1616 - 1634
-
-
-
0 Show
16885 Brno – sv. Jakub
římskokatolická církev
-
-
1634 - 1648
-
-
-
123 Show