Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
16476 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
-
-
-
1669 - 1763
-
299 Show
16477 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
-
-
-
1764 - 1781
-
191 Show
16488 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
1622 - 1669
-
1622 - 1669
-
-
133 Show
16489 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
1669 - 1700
-
-
-
-
123 Show
16490 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
1700 - 1728
-
-
-
-
113 Show
16491 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
1729 - 1764
-
-
-
-
77 Show
16503 Velké Meziříčí
římskokatolická církev
-
-
-
-
-
1764 - 1781
81 Show