Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
opis35 Olešnice
římskokatolická církev
1777 - 1830
-
1777 - 1830
-
1777 - 1830
-
714 Show