Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
2667 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
1841 - 1858
-
-
-
90 Show
2668 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
1859 - 1885
-
-
-
98 Show
2669 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
1886 - 1937
-
-
-
214 Show
2671 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1756 - 1781
-
157 Show
2672 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1781 - 1784
-
0 Show
2673 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1784 - 1797
-
129 Show
2674 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1798 - 1822
-
122 Show
2675 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1823 - 1841
-
114 Show
2676 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1842 - 1862
-
94 Show
2677 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1863 - 1884
-
122 Show
2678 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
1885 - 1945
-
226 Show
2680 Hustopeče
římskokatolická církev
-
1784 - 1949
-
-
-
-
150 Show
2681 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
1784 - 1949
-
-
87 Show
2682 Hustopeče
římskokatolická církev
-
-
-
-
-
1784 - 1949
140 Show
3753 Hustopeče (okresní národní výbor)
civilní matriky (okresní národní výbor, dříve c.k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
1907 - 1921
-
-
-
-
-
17 Show
3756 Hustopeče (okresní národní výbor)
civilní matriky (okresní národní výbor, dříve c.k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
-
-
1893 - 1914
-
-
-
9 Show
3757 Hustopeče (okresní národní výbor)
civilní matriky (okresní národní výbor, dříve c.k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
-
-
1919 - 1924
-
-
-
44 Show
3760 Hustopeče (okresní národní výbor)
civilní matriky (okresní národní výbor, dříve c.k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
-
-
-
-
1909 - 1924
-
11 Show
3869 Hustopeče
německý stavovský úředník
1939 - 1939
-
-
-
-
-
0 Show
3870 Hustopeče
německý stavovský úředník
1940 - 1945
-
-
-
-
-
0 Show