Search by city

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat)

Current search

Found registrars
Číslo knihy Originator
type of originator
Births from-to
births INDEX
Marriages from-to
marriages INDEX
Deaths from-to
deaths INDEX
Cities Počet snímků  
16919 Brno - sv. Jakub
římskokatolická církev
-
1650 - 1674
-
-
-
-
125 Show
16920 Brno - sv. Jakub
římskokatolická církev
-
1700 - 1784
-
-
-
-
190 Show
16921 Brno - sv. Jakub
římskokatolická církev
-
1700 - 1784
-
-
-
-
160 Show
16926 Brno - sv. Jakub
římskokatolická církev
-
1587 - 1899
-
-
-
-
170 Show
16928 Brno - sv. Jakub
římskokatolická církev
-
-
-
1634 - 1699
-
-
136 Show
16930 Brno - sv. Jakub
římskokatolická církev
-
-
-
1730 - 1760
-
-
84 Show