Moravský zemský archiv v Brně

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náměstí 723/1
625 00 Brno

Identifikátor datové schránky: p8caixb
IČO: 70979146

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mza.cz
Elektronické adresy podatelen jednotlivých okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.
Podání prostřednictvím webového formuláře - http://www.mza.cz/epodatelna/

Tel. sekretariát: +420 533 317 534
Tel. vrátnice: +420 533 317 127

Fax sekretariát: +420 533 317 575