2015 – 1

Žadatel A. P. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění superhrubé mzdy vybraných zaměstnanců MZA k 15. 1. 2015 a výše odměn, vyplacených uvedeným osobám v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 15. 1. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 629/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 29. 1. 2015 v 15:36:27 hod.