2015 – 10

Žadatel  H.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o užívání právního informačního systému CODEXIS.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 22.12.2015, písemnost  byla žadateli odeslána do datové schránky.