2015 – 2

Žadatelka T.M. požádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zodpovězení dotazníku k výzkumu v oblasti veřejných zakázek týkajících se IT a software. Žádost byla doručena na podatelnu dne 23. 1. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 968/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj., podanou 11. 2. 2015