2015 – 3

Žadatel A. P. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění vyplacených pracovních odměn zaměstnanců v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 27. 3. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 3485/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 09.04. 2015.