2015 – 5

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění  souhrnné výše poplatků vybraných Moravským zemským archivem v Brně za filmování archiválií a za souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 20. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5248/2015.

Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 01.06.2015.